Kommuner

Under de senaste åren har kravet på högre kvalitet och medborgarcentrering i de tjänster som kommunerna erbjuder ökat. Samtidigt förändras kommunernas demografi och därigenom efterfrågan på tjänsterna. Capgemini Consulting arbetar tillsammans med kommunerna för att möta kraven samtidigt som verksamheten ska öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Capgemini Consulting arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram och införa nya, ofta för hela kommunen, heltäckande leveransmodeller som ökar kundupplevelsen och samtidigt sänker kostnaderna.

Ett urval av de projekt som vi genomfört under de senaste åren:

  • Etablera en stadsövergripande utvecklingsplan i syfte att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av medborgarservice
  • Skapa en övergripande struktur för styrning och ledning av IT, inklusive målbild för IT-användning och styrande principer för IT
  • Förstudie och etablering av Projektledningsorganisation för genomförande av en informationsteknisk plattform
  • Utforma och leda ett program för ledarutveckling