Regioner och landsting

Regionerna och landstingen arbetar intensivt för att möta kraven på ökad kvalitet i verksamheten, ökad produktivitet och sänkta kostnader. Dessa utmaningar skapar behov att se över och vidareutveckla sin verksamhet.

Capgemini Consulting hjälper till att förbättra både kärnverksamheten och stödprocesserna. Tillsammans med chefer och medarbetare utvecklar vi organisationen, arbetssättet, mäter resultat och säkerställer att förändringen går i rätt riktning för att realisera besparingar och skapa bestående förändringar. Våra omfattande internationella erfarenheter från denna sektor har gett oss expertis inom hur både vård och ledarskap ska utföras på bästa sätt.

Ett urval av de projekt som Capgemini Consulting genomfört under de senaste åren:

  • Minskade ledtider och väntetider för patientflödet i akutvårdskedjan
  • Förbättrade logistiklösningar
  • Utveckling av upphandlings- och inköpsverksamheten
  • Stöttade införandet av nya arbetssätt och rutiner
  • Införande av balanserat styrkort i verksamheten
  • Granskning och förbättring av investeringskalkyler
  • Genomlysning av controllerrollen och ny kompetensprofil för framtida controllers
  • Åtgärds- och handlingsplaner för att möjliggöra en ekonomi i balans
  • Benchmarking av de löpande ekonomiprocesserna, identifierade förbättringspotential i den gemensamma ekonomiadministrationen