Statligt ägda bolag – med samhällsuppdrag

De statligt ägda bolagen – som har ett uttalat samhällsuppdrag – har i likhet med andra bolag fått allt större krav på sig att höja effektiviteten och sänka kostnaderna. Dessa utmaningar gör att många bolag ser över och vidareutvecklar sin verksamhet.

Capgemini Consulting hjälper de statliga bolagen att utveckla sin verksamhet. I flera av våra uppdrag har omfattande förändringar genomförts för att kunna ge bolagets kunder en bättre service.

Ett urval av de projekt som vi genomfört under de senaste åren:

  • Översyn av processer, roller, ansvar och organisation
  • Förbättring av upphandlings- och inköpsverksamheten
  • Vidareutveckling av IT-styrning
  • Optimera samordningsmöjligheterna och organisationen
  • Klargöra det funktionella ansvaret mellan koncernstab och regional verksamhet
  • Utarbetning av segment- och marknadsföringsstrategi
  • Val av strategi och operativ modell för en nyutvecklad tjänst