Varannan bankkund väljer banktjänster från fintechbolag

| Press release
Hälften av världens bankkunder använder nu regelbundet minst en tjänst från ett fintechbolag. Samtidigt kämpar fintechbolag liksom traditionella aktörer inom bank och finans med ett relativt lågt förtroende globalt sett. Detta visar Capgemini & LinkedIns första upplaga av World FinTech Report, där man intervjuat både bankkunder och beslutsfattare på femton marknader.

Bland de 8000 bankkunder som intervjuats uppger varannan att de till vardags använder minst en fintechtjänst. I Kina och Indien överstiger siffran 75 %. Det är framförallt inom kapitalförvaltning och betalningar som användandet av fintechtjänster ökar, men tillväxten sker även inom bank och försäkring.

- Norden är en relativt mogen marknad för fintech och kan likställas med tillväxtländer som Kina och Indien. Exempelvis har vi Klarna som redan för två år sedan hanterade 30 % av alla köp online i Sverige och har idag över 45 miljoner användare världen över. Bland de nyare aktörerna återfinns Sigmastocks som gör det lättare för användaren att börja aktiespara och Dreams som ska göra det roligare att lägga undan pengar genom socialt sparande och en engagerande kundupplevelse, säger Andreas Artelius, Head för Digital Strategy på Capgemini Consulting.

Det är framförallt den yngre generationen, de tekniskt kunniga och de kapitalstarka, som i allt större utsträckning använder sig av fintechbolagens tjänster4. Dessa grupper har också ett högre förtroende för fintechbolag än övriga.

Rapporten bygger även på 100 intervjuer med beslutsfattare inom både fintechbolag och traditionella aktörer. Bland de traditionella aktörerna uppger 63 % att fintechbolagen höjer ribban och numera sätter standarden för hela finansbranschen. Samtidigt svarar 77 % att partnerskap med fintechbolag bidrar till nya affärsmöjligheter men endast 44 % uppger att de har tilltro till sin egen fintechstrategi.

 - En Co-opetition marknad är på väg att växa fram inom bankvärlden och ekosystemet runt omkring blir då nödvändigt för att överleva. För att inte förlora kunden måste bankerna antingen möjliggöra innovation internt, hitta nya partnerskap eller formulera en aggressiv förvärvsstrategi. Många banker i studien uppgav att fintechbolagen är intressanta investeringsobjekt och med tiden  kommer vi förmodligen se fler uppköp både i Sverige och utomlands, säger Andreas Artelius.

Jämförelse fintechbolag och traditionella aktörer inom bank och finans:  

  • Traditionella aktörer får högre omdömen för sitt bedrägeriskydd, sin transparens och sin produkt- och tjänstekvalitet
  • Fintechbolagen får högre omdömen för sin användarvänlighet, prisvärdhet och tidseffektivitet
  • Fintechbolag och traditionella aktörer får liknande omdömen för sin användaruppplevelse och bekvämlighet

De viktigaste faktorerna enligt bankkunderna i undersökningen:

  • Transparenta avgifter (74,6 %)
  • Det går snabbt att öppna upp ett nytt konto eller starta upp en ny tjänst  (71,8 %)
  • Det går att uppdatera uppgifter digitalt (70,6 %)
  • Man har tillgång till tjänsterna 24h om dygnet från vilken enhet som helst (63,3 %)
  • Man får uppdateringar om problem och störningar i realtid (66,7 %)

 

Om World FinTech Report 2017

Capgemini och LinkedIn tagit fram den första versionen av World FinTech Report 2017. Rapporten undersöker finansbranschens nya affärsmodeller, konsumenternas förväntningar och tittar närmare på områden där beslutsfattare skapar nya tjänster och innovation. Rapporten baseras på intervjuer med 8000 bankkunder och 100 beslutsfattare inom fintechbolag och traditionella aktörer på 15 olika marknader runt om i världen.

World FinTech Report 2017 kan laddas ned från

 

Om Capgemini 

Med fler än 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2015 rapporterade gruppen en omsättning på 11,9 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini.

 

Om Capgemini Consulting

Capgemini Consulting är det globala varumärket för managementkonsulttjänster inom strategi och transformation, och är en del av Capgeminigruppen. Med ett globalt team bestående av över 3 600 managementkonsulter är Capgemini Consulting specialiserat på att agera stöd och rådgivare till ledande företag och myndigheter vid omfattande transformationer, från innovativ strategiutveckling till genomförande med fokus på långsiktiga resultat och tillväxt. I den nya digitala ekonomin står företag och organisationer inför en rad betydande utmaningar och möjligheter. Med Capgemini Consultings kunskap om den digitala ekonomin tillsammans med vår ledande ställning inom affärsutveckling och organisationsförändring hjälper vi våra kunder att genomföra framgångsrik digital transformation.
Läs mer på www.capgemini-consulting.se

 

Presskontakt Capgemini:

Stephanie Beudat, PR-ansvarig
Tel.: + 46 72 223 01 27
E-mail: stephanie.beudat@capgemini.com